پشم سنگ عایق مناسب،برای صوت و حرارت می باشد
باضخامت های 5،6،7 سانتی متر که بسته به سفارش و نوع مصرف مشتری با دانسیته(تراکم) و فرمول مختلف ساخت و عرضه می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.